ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 • ข้อมูลเบื้องต้น
 • ฟอกสีฟัน
 • เคลือบฟันเทียม
 • ครอบฟันสวยงาม
 • เคลือบฟันถอดได้

ข้อมูลเบื้องต้น

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

งานทันตกรรมเพื่อความสวยงามจะช่วยปรับปรุงรอยยิ้ม และสภาพฟันของคนไข้ให้ดูดีขึ้น สวยงามขึ้น เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้คนไข้แต่ละคน

ทันตแพทย์ผู้เชียวชาญด้านความสวยงามเพื่อที่จะได้รับการประเมินผลที่เหมาะสมทั้งปัจจัยต่างๆต่อไปนี้เพื่อเสนอวิธีการรักษาแต่ละรูปแบบที่เหมาะแก่คนไข้แต่ละรายบุคคล

ปัจจัยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • สีฟัน
 • ตำแหน่งฟัน
 • คู่สบ
 • จำนวนฟันฟลัง

ปัจจัยด้านอื่นๆ

 • ความคาดหวัง
 • ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ
 • ระยะเวลาในการรักษา
 • งบประมาณ

ผู้ป่วยสามารถได้รับการประเมินเบื้องต้นผ่านการให้คำปรึกษาทางออนไลน์โดยการส่งรูปภาพ และเอกซเรย์ทางอีเมล์

ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันคือการรักษาทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไขรอยยิ้ม การรักษานี้จะไม่เหมาะสำหรับเคสบางกรณี

ข้อดี

 • ฟันขาวขึ้น
 • สะดวกและปลอดภัย

ข้อเสีย

 • ความขาวอาจไม่คงอยู่ถาวร
 • ฟันหรือรากฟันตาย
 • ฟันผุลึกและกว้างอย่างรุนแรง
 • ไม่สามารถทำได้ในบริเวณที่เหงือกอักเสบ
 • ไม่สามารถทำให้บริเวณที่ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และอุดฟัน ขาวขึ้นได้

ประเภท

1) ทำที่คลินิก
2) ฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้าน
3) ฟอกสีฟันตาย

ผลิตภัณฑ์

1) ระบบ Chaiside system : Zoom whitening
2) เทคนิคการฟอกฟันขาวที่บ้าน : Opalescence system หรือ Zoom night white system

เคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียม หรือ การทำวีเนียร์ (Veneer or Facing ) เป็นการใช้วัสดุปิดทับบนหน้าฟัน ในงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เพื่อแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ (เล็กน้อย) โดยจะมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันเพื่อสร้างพื้นที่ให้สามารถนำวัสดุมายึดติดกับผิวด้านหน้าฟันได้

วัสดุ

1) คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin)

2) พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic)

ข้อดี

 • ปรับปรุงรูปร่างฟัน
 • แก้ไข ปรับปรุงการเรียงตัวของฟัน
 • รับปรุงสีฟัน
 • ทำได้ง่าย รวดเร็ว

ข้อเสีย

 • มีการกรอหน้าฟัน
 • แม้จะมีเคลือบฟันเทียมบางประเภทหรือบางเทคนิคการรักษาที่ไม่ต้องอาศัยการกรอหน้าฟันแต่จะส่งผลถึงการหยุดอยู่ทำให้ตัวเคลือบฟันหลุดร่วงง่ายได้
 • มีโอกาสแตกหักบิ่นหรือหลุดได้

ครอบฟันสวยงาม

ครอบฟันเพื่อใช้ในงานทันตกรรมตกแต่ง

นอกเหนือจากการนำครอบฟันมาบูรณะฟันที่สูญเสียเนื้อฟันจาก ฟันผุ ฟันบิ่น แตกหักไปแล้ว เพื่อคืนกลับมาใช้งานได้ตามปรกติแล้ว ครอบฟันสามารถนำมาใช้ในงานทันตกรรมตกแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวฟันในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ได้ด้วย

 • ปรับปรุงรูปร่างฟัน เช่นกรณีฟันซี่เล็ก ไม่สมดุล
 • แก้ไขการเรียงตัวของฟัน เช่นกรณีฟันบิด ซ้อนเก
 • แก้ไขปรับสีฟัน

โดยส่วนใหญ่ในงานทันตกรรมตกแต่ง จะพิจารณาทำเคลือบฟันเทียมเป็นอันดับแรก แต่หากมีความจำเป็นเหมาะสมอาจพิจารณาทำครอบฟันเพื่อความสวยงามร่วมด้วย หรือทดแทน โดยเฉพาะในรายคนไข้ที่มีการสบฟันที่เป็นความเสี่ยงต่องานเคลือบฟันเทียม เช่นฟันกัดสบลึก ปลายฟันสึกมาก เป็นต้น

ครอบฟันที่ใช้ในงานทันตกรรมตกแต่งส่วนใหญ่คือครอบฟันเซรามิกล้วน ซึ่งมีหลายชนิดเช่น

เคลือบฟันถอดได้

เคลือบฟันเทียมถอดได้ คืออุปกรณ์ที่ผลิตมาจากเรซินพลาสติดที่คนไข้สามารถถอดใส่ได้ด้วยตัวเองสำหรับบังหน้าฟัน

ข้อดี
 • สำหรับคนไข้ที่กำลังจะเข้าร่วมเหตุการณ์ พิธีสำคัญและต้องการปรับปรุงรอยยิ้มให้สวยงามขึ้นทันเวลาเช่น งานแต่งงาน งานรับปริญญา ถ่ายรูปที่ระลึกในพิธีการสำคัญ
 • ผู้ที่ต้องแสดงตัวในที่สาธารณชน และกำลังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการรักษาทางทันตกรรมยังไม่เสร็จสิ้น เช่นงานรากเทียม
 • ใช้เวลาการรักษา สามารถได้รอยยิ้ม ที่ขาวอย่างมั่นใจ
 • สามารถใช้แทนช่องว่างฟันที่หายไปได้ชั่วคราว ระหว่างรอรับการรักษาใส่ฟันแบบถาวร
 • ไม่มีการกรอหน้าฟัน ดังเช่นการทำเคลือบฟันเทียม

ข้อควรระวัง
 • ระวังอย่าเหยียบ หรือหักงอเล่น
 • ขณะใส่อยู่ หลีกเลี่ยง ขบเขี้ยวของแข็งเกินไป
 • ห้ามใช้ยาสีฟัน ใช้แปรงฟัน แปรงเบาๆ ก็เพียงพอ
 • ห้ามใช้น้ำยาล้างหรือผงขัดต่างๆ โดยเด็ดขาด
 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ หากทำความสะอาดฟันไม่ดีหรือสวมใส่ตลอดเวลา
 • ไม่ใช่การรักษาที่ถาวร กรณีใช้ใส่แทนฟันที่หายไป