การใส่ทดแทนฟันที่หายไป

  • ข้อมูลเบื้องต้น
  • ฟันปลอม
  • สะพานฟัน
  • รากเทียม

ข้อมูลเบื้องต้น

มีความจำเป็นต้องทดแทนฟันที่หายไปเพื่อป้องกันไม่ให้การเคลื่อนที่ของฟันติดกันหรือฟันตรงข้ามกับพื้นที่ฟันที่หายไป

ถ้าซี่ที่อยู่ติดกันขยับ เลื่อนหรือเอียงเข้าไปในช่องว่างนี้จะส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันที่ขยับและฟันอีกซี่หนึ่งซึ่งสามารถเป็นสาเหตุทำให้เกิดเศษอาหารเข้าไปติด โรคเหงือกหรือบุคลิภาพที่ดูไม่สวยงาม

ถ้าฟันตรงข้ามดันขึ้นหรือลงไปในช่องว่างฟันที่หายไปก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบการบดเคี้ยวซึ่งอาจทำให้เกิดเป็นสาเหตุของการบดเคี้ยวเข้ามาแทรก

วิธีการ

1) ฟันปลอม
2) สะพานฟัน
3) รากเทียม

ฟันปลอม

ฟันปลอมคือเครื่องมือถอดได้ซึ่งสามารถแทนที่ฟัน 1 ซี่หรือฟันทั้งปากที่หายไป

ข้อดี

1) ใช้งานง่าย
2) ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสะพานฟันและรากเทียม

ข้อเสีย

1) มีข้อจำกัดเรื่องการยึดอยู่
2) มีข้อจำกัดเรื่องการออกเสียง ความถนัดในการพูด
3) มีข้อจำกัดเรื่องการรับรู้รสชาตอาหาร
4) สามารถทำให้สันเหงือกละลายเพิ่มเติมได้หากมีปัญหาฟันปลอมหลวมหรือกดทับ

ประเภทของฟันปลอม

1) ฐานพลาสติก
2) ฐานโลหะ
3) วัสดุเทอร์โมพลาสติก

สะพานฟัน

เมื่อเรามีฟันที่หายไป จะส่งผลถึงการสื่อสาร การพูด การเคี้ยวอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปได้

สะพานฟันถือเป็นหนึ่งในทางเลือก ในการักษาเพื่อทดแทนฟันที่หายไป

โดยสะพานฟันจะเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างฟันซี่ข้างเคียง ที่อยู่ข้างๆ ช่องว่างที่ฟันหายไป ช่วยเติมเต็ม ทดแทนฟันที่หายไป เสริมสร้างรอยยิ้มตามธรรมชาติ ช่วยให้สามารถ เคี้ยวอาหาร พูด และวางขากรรไกรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยป้องกันมิให้ฟันซี่อื่นๆ เคลื่อนออกจากตำแหน่ง หรือล้มลงในช่องฟันหายได้ในอนาคต

ฟันที่ตัวสะพานฟันไปสวมยึดที่อยู่ข้างเคียงช่องว่างจะถูกเรียกว่าฟันหลักและฟันที่ทดแทนจะเรียกว่าฟันตัวลอย (Pontic หรือ ฟันปลอม)
  สะพานฟันที่มักใช้บ่อยที่สุดสามประเภท ได้แก่:

1. สะพานฟันแบบธรรมดา

   เป็นประเภทที่ใช้มากที่สุด โดยมีการยึดฟันทั้งสองข้างของฟันที่ หายไป (ฟันหลัก) โดยมีช่องวาง (Pontic) ระหว่างฟันทั้งสองซี่

2. สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว  

   จะใช้กรณีที่ไม่มีฟันข้างใดข้างหนึ่งของฟันที่หายไป ฟันหลักจะถูกเตรียมและฟันลอยจะถูกติดเข้าที่ปลายของฟันหลัก การรับแรงของฟันหลักในสะพานฟันประเภทนี้จะมากกว่าแบบแรก มีผลต่อความแข็งแรงของตัวฟันหลักในอนาคตได้

3. สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์

   สะพานฟันแบบนี้จะมีแกนโลหะและมีโลหะหรือพอร์เซเลนลักษณะคล้ายปีกที่ใช้ยึดติดด้านหลังของฟันหลักทั้งสองซี่ สะพานฟันแบบนี้เป็นทางเลือกที่ใช้ทดแทนสะพานฟัน แบบธรรมดา และมักใช้กับบริเวณฟันหน้าเท่านั้น สะพานฟันประเภทนี้มีโอกาสหลุดได้ง่ายกว่าสองแบบแรก

ข้อดีของสะพานฟัน

  • ทำได้ง่าย
  • ค่ารักษาน้อยกว่ารากเทียม
  • ใช้เวลาการรักษาสั้นกว่ารากเทียม

ข้อเสียของสะพานฟัน

  • ต้องมีการกรอฟันหลัก ทำให้เสียเนื้อฟัน
  • มีการยึดติดกันหลายซี่ถ้าในอนาคตฟันหลักซี่ใดมีปัญหา อาจจำเป็นต้องรื้อทั้งสะพานฟัน

 

รากเทียม

นอกเหนือจากฟันปลอมและสะพานฟันแล้ว รากฟันเทียมยังเป็นที่นิยมในการทดแทนฟันที่หายไป

ข้อดี

1) จะไม่ส่งผลกระทบหรือทำลายฟันที่อยู่ติดกัน
2) รากฟันเทียมจะแยกออกจากฟันธรรมชาติที่อยู่ติดกันเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ไหมขัดฟันและแปรงได้ง่าย

ข้อเสีย

1) ค่าใช้จ่ายสูงกว่าฟันปลอมและสะพานฟัน
2) ระยะเวลาการรักษานานกว่า
3) หากสันกระดูกไม่สมบูรณ์จะมีขั้นตอนและระยะเวลาการรักษาเพิ่มขึ้น
4) คนไข้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวบางชนิดจะทำไม่ได้

ประเภทของการปลูกรากเทียม

1) รากเทียมตัวเดียว
2) รากฟันเทียมบางส่วน
3) รากฟันเทียมทั้งปาก